Blog

Na blogu naleznete zajímavé články a informace týkající se hausbotů, malých plavidel a lodí. Rovněž vám představíme zajímavé destinace a místa, kde můžete strávit dovolenou na hausbotu či obytné lodi.

Hausbót je druh plovoucí obytné lodi, která je určena především k plavbě a bydlení, krátkodobě nebo dlouhodobě na jednom místě.
Hausbót dělíme na hausbóty s vlastním pohonem a bez vlastního pohonu, které kotví zpravidla na řekách velkých měst, vodních nádržích nebo mořských zátokách.
Hausbóty mohou sloužit jednak jako plavidlo a jednak jako běžné hlavní bydlení nebo pro rekreaci jako tzv. druhé bydlení.

červenec 03, 2019

Mazurská jezerní plošina (polsky Pojezierze Mazurskie) je oblast na severovýchodě Polska o rozloze přibližně 52 000 km², z čehož 7 % připadá na vodní plochy. Není proto divu, že je oblast vyhledávaným turistickým cílem milovnníků přírody a také vodních aktivit všeho druhu.
Mazurská jezera jsou tedy oblíbenou rekreační oblastí, provozuje se jachting, plavání, rybolov, cyklistika i pěší turistika. Hlavním letoviskem je město Giżycko.

červenec 03, 2019

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a třemi státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.

červenec 03, 2019

Na severu je plavba lodí plynulá, neboť se zde není mnoho mostů a plavebních komor. Mosty, plavební komory jsou otevřené většinou od 9 do 16 hodin, s polední pauzou. Doporučujeme vám plavit se po Fríských jezerech a navštívit ostrov Marchjepolle. Marchjepolleje ostrov v oblasti Tjeukemeer. Je to největší ze tří ostrovů, které leží v jezeře Tjeukemeer. Velká část ostrova Marchjepolle je vhodná k rekreaci. K dispozici je zde také pláž. Pokud patříte k milovníkům milovníci přírody, jste na severu Holanska na správném místě.

červenec 03, 2019

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec místními nazývaný Baťák je historická vodní cesta vybudovaná významným podnikatelem Tomášem Baťou v letech 1934–1938, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Současná délka této mezinárodní plavební cesty je 52 km a je plánováno její prodloužení nahoře do Kroměříže a dole do Hodonína. Vodní cesta vede částečně po řece Moravě a částečně uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebních komor a dalších vodních staveb.

červenec 03, 2019