Plavidla

Hausbót je druh plovoucí obytné lodi, která je určena především k plavbě a bydlení, krátkodobě nebo dlouhodobě na jednom místě.
Hausbót dělíme na hausbóty s vlastním pohonem a bez vlastního pohonu, které kotví zpravidla na řekách velkých měst, vodních nádržích nebo mořských zátokách.
Hausbóty mohou sloužit jednak jako plavidlo a jednak jako běžné hlavní bydlení nebo pro rekreaci jako tzv. druhé bydlení.

červenec 03, 2019