Co jsou to hausbóty

červenec 03, 2019

Hausbót je druh plovoucí obytné lodi, která je určena především k plavbě a bydlení, krátkodobě nebo dlouhodobě na jednom místě.
Hausbót dělíme na hausbóty s vlastním pohonem a bez vlastního pohonu, které kotví zpravidla na řekách velkých měst, vodních nádržích nebo mořských zátokách.
Hausbóty mohou sloužit jednak jako plavidlo a jednak jako běžné hlavní bydlení nebo pro rekreaci jako tzv. druhé bydlení.

Větší hausbóty mohou sloužit i jako restaurace nebo hotely, kterým se říká botely. Rozšíření je podmíněno vhodnými podmínkami a místními zvyklostmi, například v severní části Evropy kanály a řeky v Nizozemí, Německu a Francii nebo zátoky ve Skandinávii. K dalším příkladům patří jezera v Severní Americe nebo vietnamská rybářská obydlí v zátoce Ha Long..