Naše služby

Provádíme designové návrhy hausbótů včetně 3D vizualizace interiérů. Pokud si nevyberete z naší typové nabídky hausbótů, nebo budete chtít provést na našich produktech úpravy, zpracujeme po vzájemné dohodě projektovou dokumentaci v souladu s platnou evropskou legislativou, včetně provedení projektových dokumentací technických a elektrických rozvodů.

   


Postup návrhu

 

A V rámci první fáze probíhá konzultace se zákazníkem, při níž jsou stanoveny základní rysy projetu, tj. o jaký typ hausbótu má zakazník zájem, k jakému účelu bude sloužit, zda se bude jednat o konstrukci s pohonem nebo bez pohonu, zda bude plavidlo určeno pro vnitrozemskou či příbřežní plavbu atd. Dále si v této fáze zákazník stanoví, zda požaduje pouze zpracování návrhu konstrukce, zpracování dokumentace pro schválení, nebo o kompletní projekt včetně výroby.

B Po odsouhlasení rozsahu a typu zakázky je proces návrhu posunut do druhé fáze, ve které již z podkladů upřesněných první fázi zpracujeme prvotní grafický podklad uspořádání exteriéru a interiéru budoucího haosbótu. Tyto podklady se po odouhlasení zákazníkem stávají základem pro další zpracování.

C Třetí fáze zpracování projektu je fází projekční, kde dochází k tvorbě technické dokumentace včetně provedení projektových dokumentací technických a elektrických rozvodů. Provádí se technické a pevnostní výpočty, zapracovávají se požadavky evropské a české legislativy a technických norem.

D Ve čtvrté závěrečné fázi projektu je dle požadovaného rozsahu projektu vydána požadovaná dokumentace, zajištěna výroba hausbótu, zajištěno posouzení shody hausbótu autorizovanou osobou a vydání prohlášení o shodě. Po splnění veškerých bodů zadání a legislativních požadavků je hotový projekt (dle požadovaného rozsaho) předán zákazníkovi.

  


 

 

 


Motto:

Vytváříme kvalitní, moderní, praktická a bezpečná řešení.